Nesmurtinis bendravimas (NB)

Nesmurtinis bendravimas kaip praktinis dvasingumas, kuris prasideda nuo mūsų.

Daugelis iš mūsų trokšta turtingesnio ir prasmingesnio ryšio su Dieviškumu ir tuo pat metu mums sunku pritaikyti savo tikėjimo nurodymus, pavyzdžiui, atsukti kitą skruostą, vengti nuosprendžių ar mylėti savo priešą.

Pasak mokslų daktaro Maršalo Rosenbergo, pagrindinis mūsų dvasinis poreikis yra prisidėti prie kitų ir mūsų pačių gerovės. Tai įkvepia mus ne tik užmegzti ryšį su Dieviškumu savyje ir kituose, bet ir pradėti kurti empatijos ir gailestingumo pasaulį, kuriame mūsų vartojama kalba yra raktas praturtinti gyvenimą. Atraskite intensyvų pasitenkinimą ir džiaugsmą teikiančią dvasinę patirtį, kuri prasideda nuo jūsų. Sužinokite, kaip NB gali padėti pasiekti praktiškesnio, pritaikomo dvasingumo.

M. Rosenbergas dalijasi, kaip:

 • Pereiti už smerkiančių minčių, žodžių ar veiksmų ribų;
 • Stiprinti ryšį tarp savo veiksmų ir dvasinių vertybių;
 • Rūpinkitės savo poreikiais kaip pirmuoju žingsniu link gailestingumo kitiems;
 • Įveikti sąlygojimą, kuris blokuoja empatiją ir skatina smurtą;
 • Susisiekite su kitais iš Dieviškosios Energijos vietos.

Nesmurtinis bendravimas yra galingas procesas, skatinantis gailestingą bendravimą ir veiksmus. NB mokymas gali padėti palengvinti veiksmingą bendravimą ir užkirsti kelią konfliktams, nes padeda kiekvienam patenkinti savo poreikius. Šis praktinis procesas vienodai veikia švietimo, verslo ir pramonės, socialinių paslaugų, politinių konfliktų, taip pat šeimos ir asmeninių santykių srityse.

NB remiasi šiomis prielaidomis:

 • Poreikiai universalūs; mes visi turime tuos pačius poreikius;
 • Kiekvieną akimirką stengiamės patenkinti savo poreikius geriausiu mums žinomu būdu;
 • Mūsų jausmai priklauso nuo to, ar mūsų poreikiai patenkinti, ar ne;
 • Smurtas yra tragiška nepatenkintų poreikių išraiška;
 • Garbingumas ir empatija yra ryšio pagrindas;
 • Ryšys yra gyvybiškai svarbus mūsų gerovės šaltinis.

NB mokymas:

 • Sąžiningumo ir empatijos, kaip ryšio ir pagarbaus bendradarbiavimo pagrindo, akcentavimas.
 • Parodymas, kokia kalba ir požiūris prisideda prie ryšių ir gerų santykių.
 • Išaiškinimas, kokia kalba dažnai veda į nesusipratimą, pasipriešinimą ir konfliktus.
 • Bendravimo ir konfliktų sprendimo įgūdžių ugdymas ir stiprinimas.

Poreikių suvokimas

NB būdingas poreikių suvokimas – kad žmogaus poreikiai yra visuotinai bendri. Kai susitinkame poreikių lygmenyje, galime užmegzti tikrą ir abipusę pagarbą skatinantį ryšį. Žodžiai, nusakantys poreikius: Priklausymas, priėmimas, įtraukimas, bendruomenė, supratimas, parama, įvertinimas, ryšys, rūpestis, pagarba, abipusiškumas; Savarankiškumas, autentiškumas, laisvė, vientisumas, buvimas, savigarba, spontaniškumas; Kūrybiškumas, įkvėpimas, pasiekimai, linksmybės, tobulėjimas, atradimai; Prasmė, šventė, indėlis, aiškumas, grįžtamasis ryšys, mokymasis, gedulas; Gerovė, sveikata, judėjimas, mityba, poilsis, prisilietimai, saugumas, tvarka, saugumas.

Mūsų jausmai yra signalai, nurodantys, ar mūsų poreikiai patenkinti, ar ne.

Yra keletas jausmų, kai patenkinami mūsų poreikiai, pavyzdžiai: ramus, patogus, smalsus, laisvas, trokštantis, laimingas, viltingas, įkvėptas, išdidus, palengvėjęs, pailsėjęs, švelnus, dėkingas, paliestas, saugus, stiprus, šiltas… jausmai, kai mūsų poreikis nepatenkintas: piktas, susierzinęs, sumišęs, nusivylęs, beviltiškas, įsikaudinęs, vienišas, neramus, liūdnas, išsigandęs, įsitempęs, pavargęs, nepasitikintis, susirūpinęs.

NB procesas pagrįstas šiais 4 aspektais:

1. Nustatyti savo pastebėjimus be vertinimo, sprendimo ar kaltinimo;

2. Atskirki mintis nuo jausmų;

3. Išreikšti, ko mums reikia ar norime;

4. Pateikite savo prašymus, o ne reikalavimus.

NB fonas

NB sukūrė Maršalas Rosenbergas (1934-2015), mokslų daktaras. Jis ištyrė, kodėl mes – žmonės, kurie, atrodo, labai vertiname draugystę, rūpestį ir taiką – sukuriame tiek daug smurto ir konfliktų. Rosenbergas sako, kad turime „kalbos problemą“, nes nuo pradžios buvome mokomi ir auklėjami kalba, kuri moko mus analizuoti ir kaltinti, nukreipdama mus nuo savo poreikių. NB tikslas – puoselėti sąmoningą kalbėjimą, kad galėtume aiškiai išreikšti ir įsiklausyti į tai, kas iš tikrųjų svarbu.

Nesmurtinio bendravimo centras (NBC) – tarptautinė organizacija, kurios vizija – pasaulis, kuriame visi žmonės tenkina savo poreikius ir taikiai sprendžia konfliktus. Pagal šią viziją žmonės naudoja NB kurdami ir dalyvaudami pasaulinių ekonomikos, švietimo, sveikatos priežiūros ir teisingumo sistemų tinkluose. Mūsų misija yra prisidėti prie šios vizijos, palengvinant gyvybę teikiančių sistemų kūrimą mumyse, tarpasmeniniuose santykiuose ir organizacijose.

NB mokymus dabar pasauliui siūlo daugiau nei 700 sertifikuotų trenerių komanda, iš daigiau nei 60 šalių, o juos palaiko tūkstančiai atsidavusių savanorių, kurie padeda organizuoti seminarus, dalyvauja praktikos grupėse, koordinuoja komandos formavimą ir bendruomenę.