Šaltiniai

Žirafos ausys
Maršalas kalba apie empatijos galią.


Tėvo ir sūnaus
gydantis ryšys


Stebuklai vyksta
Nesmurtinio bendravimo dvasingumas


Mano poreikių raštingumo ugdymas
Marshall rekomenduoja šį pratimą visiems žmonėms, norintiems ugdyti savo poreikių raštingumą.


Buvimo dovana – intelektualus supratimas ir supratimas savo esybe
Keletas žodžių apie esminį empatijos komponentą.


Neskubėkite (NB nulinis žingsnis)
Marshall R. dalijasi nuotrauka, kuri jam yra svarbus priminimas:
noriu dažnai sustoti ir reaguoti iš savo pasirinkimo energijos.
Noriu sugrąžinti save į gyvenimą, ypač kai jaučiu pyktį, gėdą, depresiją ar kaltę.

Pykčio pakeitimas į gailestingumą
Marshalls trumpai dalijasi trimis žingsniais, kaip valdyti pyktį nesmurtiniu / gailestingu bendravimu.


An Introduction to the Nonviolent Jesus with John Dear
Įvadas į nesmurtaujantį Jėzų

Choices that can Change your Life | Caroline Myss | TEDxFindhornSalon
Pasirinkimai, galintys pakeisti jūsų gyvenimą | Caroline Myss

What Does the Tao Say about Ideas and Thoughts? | Reading Tao Te Ching with Eckhart Tolle
Ką Tao sako apie idėjas ir mintis? | Tao Te Ching skaitymas su Eckhartu Tolle