Pykčio žingsniai / Anger Steps

Pykčio pavertimas gyvenimui tarnaujančiais jausmais ir poreikiaisTransforming Anger into Life-Serving Feelings and Needs
1. Išmokite pastebėti savyje pykčio energiją ir nesielkite iš tos energijos.

2. Sustokite. Kvėpuoti. Skirkite laiko empatijai ar savęs empatijai. Taikykite NB procesą:

3. Pastebėkite ir pakeiskite savo mintis, kurios reiškia neteisingumą (ir atskirkite nuo stimulo)

4. Pajuskite mūsų poreikius (paverskite mintis apie neteisingumą į poreikius)

5. Darykite tai tol, kol pyktis pavirs pirminiu jausmu – dažniausiai baime ar liūdesiu, gedulu

6. Pradėkite užjaučiantį dialogą – išsakykite sąžiningai (arba pirmiausia priimkite su empatija)
1. Learn to notice anger energy inside of you and do not act from that energy.

2. Stop. Breathe. Take time for empathy or self-empathy. Apply the NVC process:

3. Notice and identify your thoughts that imply wrongness (and distinguish from stimulus)

4. Sense into our needs (transform thoughts of wrongness into needs)

5. Do this until anger transforms into a primary feeling – often fear or sadness, mourning

6. Start a compassionate dialogue – express honestly (or receive with empathy first)