17.2 – Journal

NVC Workshop 2024 – Roadmap

First Saturday
Introduction and Opening
Chapter 1 – A Language of the Heart
Chapter 2 – Communication blocking compassion
Chapter 3 – Observing without evaluating

Second Saturday
Chapter 4 – Expressing Feelings without blaming
Chapter 5 – Needs – Taking Responsibility for Our Feelings
Chapter 6 – Requesting That Which Would Enrich Life

Third Saturday
Chapter 7 – Receiving Empathically
Chapter 8 – The Power of Empathy

Fourth Saturday
Chapter 9 – Connecting Compassionately With Ourselves
Chapter 10 – Anger Transformation
Feedback and Closing


NVC seminaras 2024 – veiksmų planas

Pirmas šeštadienis
Įvadas ir atidarymas
1 skyrius – Širdies kalba
2 skyrius – Gailestingumą blokuojantis bendravimas
3 skyrius – Stebėjimas nevertinant

Antras šeštadienis
4 skyrius. Jausmų atpažinimas ir raiška
5 skyrius. Atsakomybės už savo jausmus prisiėmimas
6 skyrius – Prašymas to, kas praturtintų gyvenimą

Trečias šeštadienis
7 skyrius – Empatiškas priėmimas
8 skyrius – Empatijos galia

Ketvirtasis šeštadienis
9 skyrius – Gailestingas ryšys su savimi
10 skyrius – Visapusiška pykčio išraiška
Atgalinis ryšys ir pabaiga


Words are Windows, or They’re Walls

Poem read in Lithuanian before listening to the song.

Words are windows or they're walls - Song v1
Marshall sings Ruth Bebermeyer’s song

I feel so sentenced by your words,
I feel so judged and sent away,
Before I go I’d like to know
Is that what you meant to say?

Before I rise to my defense,
Before I speak in hurt or fear,
Before I build that wall of words,
Tell me, did I really hear?

Words are windows, or they’re walls.
They sentence us, or set us free.
When I speak and when I hear,
Let the love light shine through me.

There are things that I need to say,
Things that mean so much to me,
If my words don’t make me clear,
Will you help to make me free?

If I seem to put you down,
If you felt that I didn’t care,
Try to listen through my words
To the feelings that we share.

Words are windows, or they’re walls.
They sentence us, or set us free.
When I speak and when I hear,
Let the love light shine through me.

By Ruth Bebermeyer, 1970

The NVC Process, 4 aspects/steps (OFNR)

.

.

.

Dialogas NB

Vaidmenų žaidimo situacija:
Tėvas į eina į sūnaus kambarį.
Šalia jo kompiuterio matosi keletas nešvarių lėkščių ir stiklinių. Tėvas jau tris kartus prieš tai prašė sūnaus panaudotus indus ir stiklines nunešti į virtuvę ir sudėti į indaplovę.

Dialogas:
Tėvas : Tu tinginys!
Sūnus : Ar tu kalbi apie nešvarius indus ant mano stalo?
Ar esi nusivylęs?
Ar tau reikia paramos?
Ar nori, kad aš pasirūpinčiau šiais indais?

Kaltinimas gali būti išgirstas kaip:
• pastebėjimas
• jausmas
• poreikis
• prašymas

Užuot išgirdę „ataką“, galime išgirsti asmenį, pateikiantį prašymą (nenaudingu būdu).

Mes sutelkiame dėmesį į tai, ką mūsų partneris gali pastebėti, jausti, reikalauti ir prašyti.
Galime pasitarti su dialogo partneriu, ar mūsų spėjimai jam tinka.

Tai vadinama empatija, kai spėjame iš susidomėjimo ir užuojautos.

Situacija ir moralinis sprendimas – žodžiai, reiškiantys neteisybę

Situacija: Mano draugė paskambina ir pradeda pasakoti apie savo problemas. Mano pirminis moralinis vertinimas: “Kokia nesavarankiška”.

Šio sprendimo išklausymas dėl jo tikrosios prasmės – girdėjimas pastebėjimas, jausmas, poreikis ar prašymas

⁃ Ieva, ar jautiesi, kad nori padėti žmogui, bet negali?
⁃ Ne
⁃ Ar tave erzina, nes nori būti išklausyta ir tu?
⁃ Ir tas tiesa
⁃ Ar turi poreikį laisvės, autonomiškumo.
⁃ O taip taip tikrai!

Kaip galėčiau išreikšti save užuojautos kalba

Kai kitą kartą draugė paskambins, galėtum pasakyti: “jaučiuosi susierzinusi, bet tai ne apie tave, o apie man labai svarbų laisvės ir autonomiškumo poreikį. Gal kitą kartą gali paskambinti ir kalbėti ne tik apie savo problemas, bet paklaustum, kaip aš gyvenu”.

(Pridedu nuo savęs kad mano poreikis dar labai svarbus yra – abipusiškumo)


Communication that blocks compassion (Jackal)

There is language (and thinking) that blocks compassion – and there is language (and thinking) that supports our compassionate heart. This is to explore a bit about that language that we are so used to and that is actually blocking compassion. The purpose of this is to become aware of it and to know about it, not to jugde it. We need to love our way of thinking first, if we want to find the gifts inside of it.

Situation Grandmother’s birthday – Exercise 1

Grandmother is celebrating her 70th birthday

Father: „Get ready! We want to go!“
Daughter: „But I am ready!“
Father: „Oops! I thought you were going to wear a nice shirt!“
Daughter: „No – I want to go in my jeans.“
Father:

Small groups exercise:
Make a list of the sentences that different fathers could say next


Močiutė švenčia savo 70-metį

Tėtis: „Ruoškis! Mes norime eiti!”
Dukra: “Bet aš pasiruošusi!”
Tėvas: „Oi! Maniau, kad tu vilkėsi gražius marškinius!
Dukra: „Ne – aš noriu su džinsais“.
Tėvas:

Pratimai mažose grupėse:
Sudarykite sakinių, kuriuos kiti tėvai galėtų pasakyti, sąrašą.

Derlius iš grupės

Sakinius, toliau galėtų pasakyti tėvas.

 1. Viskas gerai, bet pagalvok kaip močiūtė.
 2. Kaip puiku, mes pasiruošę, svarbiausia gera nuotaika.
 3. Gerai, svarbu tau patogu ir gerai jautiesi.
 4. Kaip manai kas yra tinkamiausia šiai progai?
 5. Taip negalima, jokiu būdu.
 6. Apsirenk tinkamai.
 7. Rūbas parodo pagarbą.
 8. 70-metis yra tik vienas.
 9. Gerai, patirk tai.
 10. Nedaryk man gėdos.
 11. Pradžiugink močiūtę ir neliūdink manęs.
 12. Pažiūrėk kaip prastai atrodai.
 13. Nekalbėk nesąmonių.
 14. Bet turi gražią suknelę.
 15. Ar nenori gaišti laiko persirenginėjant?

Father could say the following sentences.

 1. That’s fine, but think about how grandma feels about it.
 2. How great, we are ready, the most important thing that we are all in a good mood.
 3. OK, it is important that you are comfortable and feel good.
 4. What do you think is the most suitable for this occasion?
 5. No way, no way.
 6. Dress appropriately.
 7. Your dress needs to show respect.
 8. There is only one 70th anniversary.
 9. Okay, experience by yourself.
 10. Don’t embarrass me.
 11. Make grandma happy and don’t make me sad.
 12. Look how bad you look.
 13. Don’t talk nonsense.
 14. But you have a nice dress.
 15. Do you want to waste time changing clothes?

Habitual Jackal Language Forms

 1. Judgments of wrongness or rightness
 2. Denying responsibility for our actions and feelings
 3. Comparative thinking
 4. Demands

Įprastos šakalo kalbos formos

 1. Neteisybės ar teisingumo sprendimai
 2. Atsakomybės už savo veiksmus ir jausmus neigimas
 3. Lyginamasis mąstymas
 4. Reikalavimai

Kalba, atskirianti nuo gyvenimo (šakalas); Pratimai 2

Moraliniai sprendimai (kaltinimai, sprendimai, nurodantys moralinį neteisingumą)

Pavyzdys: „Ji išdavikė“. (Neteisinga būti išdaviku.)

Užrašykite moralinį vertinimą apie asmenį, užbaigdami sakinį:

“Ji yra __________________________ “

Valentina Matviyenko – Gimęs iš Ukrainos, Putino „kairė ranka“.

Žmonių lyginimas

Pavyzdys: „Atrodo, tavo draugas iš vidurinės mokyklos yra sėkmingesnis už tave“.

Užrašykite dviejų žmonių palyginimą, siekdami pakeisti žmogaus elgesį.
Užbaikite šį sakinį:

„Tavo draugas yra __________________________ nei tu“.


Atsakomybės už savo jausmus neigimas

Pavyzdys: „Man liūdna, nes nepadarei to, ką pažadėjai“.

Atmeskite atsakomybę už savo jausmus užbaigdami šį sakinį:

“Man liūdna, nes tu __________________________”


Atsakomybės už savo veiksmus neigimas

Pavyzdys: „Aš turiu gaminti maistą kiekvieną dieną, nes tai mama turi daryti“.

Atsisakykite atsakomybės už savo veiksmus, užpildydami šį sakinį:

„Aš turiu __________________________(veiksmą), nes __________________________“


Poreikiai

Pavyzdys: „Dabar turite išjungti kompiuterį. Priešingu atveju aš jį iš jūsų atimsiu“.

Pavyzdys: „Turite vienodai elgtis su moterimis ir vyrais. Visi žmonės sukurti lygūs!

Iškelkite reikalavimą vaikui savo gyvenime arba politinį reikalavimą.

“ __________________________“


Nusipelnė (bausmės ar atlygio)

Pavyzdys: „Tu nusipelnei tokių blogų pažymių mokykloje. Juk tu nesėdėjai ir nepasimokei“.

Pateikite pavyzdį, užbaigdami sakinį: „Jūs nusipelnėte _______________________, nes ______________________ “

„Tu nusipelnei _________________________ , nes __________________________“Awareness Exercise 2 – Life-Alienating Language (Jackal)

Moral judgments (Blame, Judments implying moral wrongness)

Example: “She is a traitor.” (It is WRONG to be a traitor.)

Write down a moral judgment about a person by completing the sentence:

“She is a … ”

Valentina Matviyenko – Ukrainian born, “left hand” of Putin

Comparing people

Example: “Your friend from high school seems to be more successful than you.”

Write down a comparison of two people, with an intention to change the behavior of a person.
Complete this sentence:

“Your friend is … than you.”


Denying responsibility for our feelings

Example: “I feel sad, because you did not do what you promised to do.”

Deny responsibility for your feeling by completing this sentence:

“I feel sad, because you … ”


Denying responsibility for our actions

Example: “I have to cook every day, because this is what a mother is supposed to do.”

Deny responsibility for your action by completing this sentence:

“I have to … (an action), because … ”


Demands

Example: “You have to shut off the computer now. Otherwise I will take it away from you.”

Example: “You have to treat women and men the same. All people are created equal!”

Make a demand to a child in your life or a political demand.

“ “


Deserve (punishment or reward)

Example: “You deserve such bad grades in school. After all, you did not sit down and learn.”

Make up an example by completing the sentence: “You deserve …, because … . ”

“You deserve …, because … “Observing without Evaluation

Poem – Don’t mix interpretation and observation


Input channels – mind and senses

Translation of “Blame” into giraffe

Jackal perspective on what this person is doing:
He is blaming other people every time he calls me on the phone.
Giraffe perspective on what he is doing, as a neutral observation:
Every time he phones me he tells me about people who do not act according to his values.

See also: Nonviolent Communication: A Language of Life, Chapter 2, p. 15

“One kind of life-alienating communication is the use of moralistic judments that imply wrongness or badness on the part of people who don’t act in harmony with our values.”


Excercise 3 – Pastebėjimas ar vertinimas? Vertinimus pakeiskime į pastebėjimus

Pastebėjimas ar vertinimas? Vertinimus pakeiskime į pastebėjimus./ Observations or evaluations? Change evaluations into observations.

 1. Jis dažnai užsuka į svečius./ He often visits us.
 2. Vilija šią savaitę kiekvieną dieną būdavo pirmoji./ Vilija has been the first everyday this week.
 3. Tu kiekvieną savaitę man atneši obuolių. / Every week you bring apples for me.
 4. Leonarda yra nemaloni./ Leonarda is unpleasant.
 5. Lukas man pasakė, kad geltona spalva man netinka./Lukas told me that yellow color doesn‘t fit to me.
 6. Imigrantams nerūpi mūsų turtas./ Immigrants don‘t care for our property.
 7. Vakar vakare Vidas žiūrėdamas televizorių kramtė nagus./ Vidas was chewing his nails while watching TV yesterday evening.
 8. Gediminas prastai žaidžia futbolą./ Gediminas plays football very poorly.
 9. Lina susirinkimo metu neklausė mano nuomonės./ Lina didn‘t ask my opinion during the meeting.
 10. Mano sūnus pastoviai sėdi prie kompiuterio./ My son sits at the computer constantly.
 11. Mano bendraklasis rūkė kelis kartus./ My classmate has smoked a few times.
 12. Kai kalbuosi su teta, ji visada skundžiasi. /When I speak with my auntie she always complains.
 13. Aš tikiu, kad jie nori būti laisvi. / I believe they want to be free.
 14. Žinau, jog šitas politikas korumpuotas./ I know this politician is corrupt.
 15. Darbdavys manimi pasinaudojo./ The employer took advantage of me.
 16. Mano nuomone, tu padarei klaidą./ In my opinion, you made a mistake.


Sharing and questions afterwards


Closing circle

What makes you sad and what makes you happy form today’s meeting?