Stebuklai įvyksta

Jūs neatsisakote savo poreikių.
Jūs nepasiduodate.

Jūs pasitikite energija, kuri veikia per žmones,
taip, kad jei susijungsime vienas su kitu tam tikru būdu,
ta energija pasirūpins, kad būtų patenkinti visų poreikiai.

Trusting in a Divine Energy - Marshall Rosenberg 1998