2.3 – Žurnalas

Prisiminimas

Maršalo Rosenbergo garso įrašas –  Neskubėkite!

Take your time - Marshall Rosenberg on the Importance of Stopping
Sustojimo svarba

Svarbu sustoti, prisiminti ir reaguoti iš pasirinkimo energijos.

Maršalas Rosenbergas apie sustojimo svarbą. Neskubėkite!


Atidarymo ratas

Atsiliepimai iš paskutinio karto susitikimo: ko pasimokėme iš temos apie jausmus, poreikius ir prašymus.


Kas atsakingas už jausmus?

Sąmoningumo ugdymas – prisiimti atsakomybę už savo jausmus… ar ne!
Atsakomybės už savo jausmus prisiėmimas ir savo poreikių pripažinimas (žirafa)
Arba neprisiėmimas atsakomybės už savo jausmus (šakalas) ir kitų kaltinimas, kad jie atsakingi už mūsų jausmus.
Pratimai – atsakomybės už poreikius prisiėmimas


Empatijos praktikavimas

Įjunkite automatinį vertimą į lietuvių kalbą youtube, vaizdo įraše, spustelėkite nustatymą.

The Gift of Presence - Intellectual Understanding vs. Empathy
Maršalas Rosenbergas apie esminį empatijos ingredientą – buvimą

Pratimas – empatiškai reaguoti?

Išnagrinėjome visus sakinius ir, jei atsakymas nebuvo empatiškas, ieškojome empatiškų atsakymų dialogo būdu, stengdamiesi būti su jausmais ir poreikiais, klausiant „Ar jaučiatės… ?” ir „Ar jums reikia …?” Tai yra pagrindinė formulė, kurią galite keisti, kad ji skambėtų natūraliau.


Susisiekimas su poreikiu ir kokrečių prašymų išreiškimas

Pratimas, susiejantis su poreikiais pagal žemiau pateiktus klausimus:

Pasižvalgykite po poreikių sąrašą…

Išsirinkite ir užsirašykite tris svarbiausius poreikius, kurie yra patenkinti šiuo metu…

Išsirinkite ir užsirašykite tris poreikius, kurie nėra patenkinti šiuo metu…

išsirinkite vieną, svarbiausią, poreikį, kuris nėra patenkintas šiuo metu…

Įsivaizduokite situaciją, kai jūsų pasirinktas poreikis buvo patenkintas

Susisiekite su savo kūnu, pajuskite…

Sugalvokite tris strategijas savo poreikiui patenkinti, t.y., teigiamus, konrečius prašymus.

Praktikuokite teigiamą prašymą dėl šio poreikio, kurį pasirinkote pratybos metu .


Uždarymo ratas

Kaip matote savo pažangą iki šiol?
Ar turite prašymą Daliai ir Jonui?